Vragen?

Hogere boetes voor links- en middenvakrijders?

19 februari 2018

Shauni

Shauni Driesen

Specialist in verkeersrecht

Vragen?

De wet bepaalt dat bestuurders die van de openbare weg gebruik maken zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven. (art. 9.3.1 Wegcode)

Indien er meerdere rijstroken beschikbaar zijn moet de meest rechtse rijstrook worden gevolgd.

Op deze algemene regel bestaan enkele uitzonderingen:

  • Tijdens het voorsorteren mogen bestuurders afwijken van de algemene regel van het rechts-rijden. Bestuurders zijn immers niet verplicht om de meest rechtse rijstrook te volgen als de gewenste bestemming voorschrijft om links aan te houden. Let wel op, na het volgen van de aanwijzingen moet de bestuurder zijn plaats rechts opnieuw innemen. (art. 9.3.1 Wegcode)
  • Ook op pleinen en rotondes zijn bestuurders niet verplicht om uiterst rechts te rijden. (art. 9.3.1 Wegcode)
  • Binnen de bebouwde kommen mogen bestuurders de rijstrook volgen die het best aan hun bestemming beantwoordt. (art. 9.4 Wegcode) Bestuurders mogen bijvoorbeeld de linkerrijstrook volgen als ze aan het eerstvolgende licht links willen afslaan.
  • Indien de verkeersdichtheid het rechtvaardigt mogen bestuurders ook kiezen welke rijstrook ze volgen. (art. 9.5 Wegcode) Zo mag er bij druk verkeer en filevorming in alle voorziene rijstroken (in de juiste rijrichting) zonder problemen worden aangeschoven.

Voor bestuurders van een motorfiets gelden deze regels niet.  Zo mogen motorbestuurders wel de hele breedte van de gevolgde rijstrook gebruiken en moeten ze niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven.

Shauni Driesen

© Hermans-Wirix 2024
beheerd door WEBMATIC