Vragen?

Is een verwijzing naar online terug te vinden factuurvoorwaarden voldoende?

18 februari 2017

Shauni

Shauni Driesen

Specialist in verkeersrecht

Vragen?

Uitsluitend verwijzen naar online raadpleegbare algemene voorwaarden is “link”. De rechtspraak is verdeeld.

Regel is dat de factuurvoorwaarden bij het aangaan van de overeenkomst moeten worden meegedeeld.

In een recent vonnis oordeelde de rechtbank in Turnhout : “De enkele verwijzing naar algemene factuurvoorwaarden op de website van de schuldeiser is onvoldoende voor de tegenwerpbaarheid ervan.”

Een verwittigd ondernemer is er twee waard!

© Hermans-Wirix 2024
beheerd door WEBMATIC